museum-gronasen-1651-2I vårt museum kan ni se en utställning över älgens tre fiender. Dessa fiender är björnen, vargen och jägaren.

museum-gronasen-1669-2

museum-gronasen-1653-2