Dovhjort

Dovhjorten är ett hjortdjur som är mindre än kronhjorten. Dovhjorten kommer ursprungligen från medelhavsområdet, men är utbredd över centrala Europa och inplanterades i Storbritannien av romarna. I Sverige återfinns den numera i vilt tillstånd vanligast i Skåne. Men även här i Kosta har det setts vilda dovhjortar.

Dovhjort har ofta om sommaren en rödbrun päls med vita prickar, svart rygglinje och vit mage. På vintern är den mer gråbrun. Men det kan vara stor variation i pälsfärgen hos olika individer. Handjuren väger omkring 46-94 kg, medans hondjuren väger 35-56 kg. Hanarnas mankhöjd är 85 till 95 cm och honornas mankhöjd är oftast 73 till 91 cm.

Hornen bärs av hanen och har fyra stadier: spetsar vid 7-8 månaders ålder, stånghorn, halvskovel samt helskovel. Djuren kallas spetshjort respektive stånghjort. Vuxna djur karakteriseras av dess typiska skovlar. Fejningstiden inträffar i augusti. När djuret uppnår kapital ålder, utvecklas hornen inte mer. Hornen fälls i april-juni.

Brunsttiden infaller normalt i oktober och varar till början på november. Dräktighetstiden är cirka 230-245 dagar. Hondjuret, eller hinden får i maj-juni normalt 1-2 kalvar. De väger vid födelsen 2-4 kg. Kalvarna dias i cirka 7 månader men redan 2 till 3 veckor efter födelsen provar de fast föda. Djuren blir könsmogna vid 1,5 års ålder, och lever i genomsnitt i 20 år. Hannarna brukar dock inte bli äldre än 8-10 år. Vid kapital ålder är djuret som starkast. Det inträffar vid cirka 6-10 års ålder. Efter det går djuret i retur.

Dovhjorten är normalt gräs- och lövätare. På våren dominerar färska löv, på sommaren fältens grödor, potatis, rotfrukter, lövträdsprodukter och bär. På vintern äter de ljung, lingon, blåbärsris, bok- och ekollon.